ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Dai santi insegnamenti dell'Alter Rebbe:

"Israele, nazione unica sulla terra."

La nazione d'Israele, anche nel mondo terreno, è legata indissolubilmente al D.o Unico.

D.o trasforma lo spirituale in qualcosa di materiale;

Israele trasforma il materiale in qualcosa di spirituale.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שני כז אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: האזינו,שני עם פירש"י.
תהילים: קכ-קלד. עט-פא.
תניא: והנה בחי' ... '256' ושכל.מדברי קודש רבינו הזקן: ישראל גוי אחד בארץ, דער עם ישראל אויך אין דער ערדישער וועלט איז פארבונדען מיט ה' אחד, השי"ת [השם יתברך] מאכט פון רוחניות גשמיות, און דער עם ישראל מאכט פון גשמיות רוחניות.