ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Le procedure per rendere la carne kasher (idonea al consumo) spurgando il sangue di cui non ci si può cibare, sono:

Ammollo, salatura e risciacquo.

Gli stessi concetti si ritrovano nella avodà:

"Ammollo", immergersi nelle parole del Rebbe;

"Salatura", yechidùt;

"Risciacquo", canzone chassidica (niggùn).

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום ראשון כו אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: האזינו,ראשון עם פירש"י.
תהילים: קיט, מה ... לא שכחתי. עו-עח.
תניא: אך הענין ... 'קכח' האותיות.סדר הכשר בשר לאכילה להוציא ממנו דם האסור הוא: שרי'[ה], מליחה, הדחה. ענינם בעבודה: שרי-ה - ווייקען זיך אין דברי הרב, מליחה - יחידות, הדחה - ניגון.