ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Il servizio (Avodà) dell’uomo d’affari si divide in due parti:

1) Avodà con se stessi:

Nel quotidiano, sul posto di lavoro, per esempio in ogni momento libero della giornata lavorativa si dovrebbe studiare una Mishnà o due, o un capitolo di Tanya,e imparare a memoria qualche verso della Torah, per esempio Chumash, Mishnà, Tehillim, Tanya, in modo da poterli ripetere quando si è in strada o ovunque.

2) Avodà con l’altro:

Mentre si parla di affari, si deve distrarre la conversazione verso storie o argomentiche hanno insegnamenti stimolando così l'altro a studiare Toraho fare propositi per attività simili.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום ששי ד ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: תזריע, ששי עפ פירש"י.
תהילים : כג- כח.
תניא : וכשעוסק .. כמ"ש בזהר.

עבודת בעלי עסקים מתחלקת לשני סעיפים עיקרים:
א) העבודה עם עצמו. בעת עסקו ממש בשעה הפנוי'[ה], בישבו בחנות וכדומה, ילמוד משנה משניות פרק תניא, ויהי לו איזה דברי תורה, כמו חומש משניות תניא, שיהי'[ה] בקי בהם בעל פה, למען שיוכל לחזור עליהם בהלכו ברחוב, בשוק וכדומה.
ב) העבודה עם זולתו. בעת הדבור בעניני עסק יסבב הדבור לספר איזה ספור תוכני, ולמצוא עילה וסיבה לעורר ע"ד [על דבר] למוד וכיוצא בזה.