Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
ב"ה

La Mitzvà del Giorno

Positive Commandment 223; Negative Commandment 104

Show content in:

המצווה הרכ"ג

הציווי שנצטוינו בדין סוטה, והוא אמרו יתעלה: "איש איש כי תשטה אשתו" (במדבר ה, יב).

וכבר נתבארנו כל דיני מצווה זו, כיצד משקין אותה, וכיצד תקריב קרבנה ושאר תנאיה, במסכתא המיוחדת לכך, כלומר מסכת סוטה.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הק"ד

האזהרה שהזהרנו מלבלול מנחת שוטה בשמן, הוא אמרו יתעלה: "והביא את קרבנה עליה וגו' לא יצק עליו שמן" (במדבר ה, טו);

ואם הקריבה בשמן - לוקה.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת