ב"ה

Mitzvà del giorno, giorno 31: Birkat Hamazòn, parte 1