ב"ה

Mitzvà del giorno, giorno 32: Birkat Hamazòn, parte 2