ב"ה

Yitrò

Audio midrashìm sulla parashà della settimana